nicolai howalt
works
books  
info
contact

LIGHT BREAK / danish 


Dokumentarisk og æstetisk sammenstød mellem fotografi, videnskab og billedkunst. 


Light Break tager afsæt i den medicinske lysterapi, som læge og nobelprismodtager Niels Ryberg Finsen foretog sidst i 1800-tallet. Denne del af medicinhistorien har ført billedkunstneren Nicolai Howalt til et arbejdsfelt, hvor solens stråler er det centrale omdrejningspunkt. I fotografiske unika værker undersøges og billedliggøres den synlige og usynlige del af lysspektret, solens kraft og dens livgivende og destruktive stråler.

Light Break er et dokumentarisk og æstetisk sammenstød mellem fotografi, videnskab og billedkunst. Udstillingen afspejler Nicolai Howalt’s grundlæggende og fotografiske interesse for lyset som materiale. I sine undersøgelser anvender Howalt 1800-tallets videnskabelige metoder og apparater. Eksempelvis har han lånt en række af Finsens optikker fra Medicinsk Museion. Inspireret af Finsens metode absorberer Howalt ved hjælp af farvede filtre dele af solens stråler og lader det resterende udvalgte område af det elektromagnetiske spektrum passere gennem originale bjergkrystals-linser. Lysstrålerne opfanges derved på lysfølsomt, fotografisk papir (C-print) og fotogrammerne bliver således unikke, ubearbejdede aftryk af dele af solens stråler. Et nærmest motivløst univers af solen og lysets selv tager form I udstillingens store mængde billeder.


LIGHT BREAK / english


Documentary and aesthetic encounter between photography, science and visual art.


Light Break takes its point of departure in the medical phototherapy that the doctor and Nobel laureate Niels Ryberg Finsen practised at the end of the nineteenth century. This part of medical history has led the visual artist Nicolai Howalt into a field of work where sunbeams are the central concern. In photographic one-off works he investigates and visualizes the visible and invisible part of the light spectrum, the power of the sun and its life-giving as well as its destructive radiation.


Light Break is a documentary and aesthetic encounter between photography, science and visual art. The exhibition reflects Nicolai Howalt’s fundamental and photographic interest in light as material. In his investigations Howalt uses the scientific methods and apparatuses of the nineteenth century. For example he has borrowed a number of Finsen’s lenses from Medicinsk Museion. Inspired by Finsen’s method and with the aid of coloured filters, Howalt absorbs parts of the rays of the sun and lets the remaining selected area of the electromagnetic spectrum pass through original rock crystal lenses. The beams of light are thus captured on photosensitive paper (C-print) and the resulting photograms thus become unique, untreated impressions of some of the rays of the sun. An almost subjectless universe of the sun and light itself takes form in the large number of images in the exhibition.