six seahawks and one building
Seks m�ger og en bygning / 2009

(danish)

Nicolai Howalt har i sin fotoserie fra havnen valgt at fokusere på en kasseformet hvid bygning, og ikke mindst på det liv, der hele døgnet udspiller sig omkring bygningen i form af de altid aktive måger. Der er ingen mennesker i Howalts serie, kun spor efter dem: en parkeret bil og et skilt på døren, der angiver, at det er Skagen Truckservice og deres folkerum, der befinder sig bag de mørke vinduer. Et folkerum er en personalestue, hvor der er bad og toilet. Mågerne repræsenterer det liv, som man ikke kan kontrollere, og deres tilstedeværelse er med til at understrege den forladte stemning, som bygningen og dens omgivelser udstråler. De symboliserer også et leben, der aldrig rigtigt forstummer, selv når der ellers er stille på havnen, samtidig med at deres skygger afsætter et dekorativt mønster på den hvide bygning, et mønster der vel at mærke hele tiden ændrer sig og forsvinder for så at komme igen. På den måde handler fotoserien også om frekvens og tid.

Howalt stod på det samme sted og ventede på, at mågerne kom flyvende og afsatte deres skyggespor på bygningen. Skagensmalerne malede ikke havnen i Skagen, dels fordi den først stod færdigbygget i 1907. Dels fordi den ikke passede ind i det promoderne billede af Skagen, som de ønskede at fremstille i deres værker. Howalt har derimod valgt at skildre et andet Skagen, hvor han fokuserer på den del af livet på havnen og mågerne som man normalt ikke lægger mærke til.
back