nicolai howalt
works
books  
info
contact
Car Crash Studies

"After the commonplaces of everyday life, with their muffled dramas, all my organic expertise for dealing with physical injury had long been blunted or forgotten. The crash was the only real experience I had been through for years"
J.G.Ballard.

Car Crash Studies, a thought provokingphotographic study of cars that have been involved
in severe and potentially fatal accidents. The series moves between documentation and abstraction.
While the car crash studies are typographical in nature, seeming in some instances to be closer to
sterile accident report photographs, the subject matter most obviously begs the viewer to confront the human
fear of trauma and death.

Several of the images are vividly abstract and look more like landscapes than
slashed up metal. Collided bodyworks, dents and cracks in varnish appear as highly
enlarged details in the monumental works. These 'color plains' become the ultimate
instance of beauty created from suffering, pain and destruction.

Although Car Crash Studies is specifically based on cars that have been involved in
accidents, Howalt's works rather attempt to portray an abstract, mental state,
namely the duality we feel in relation to accidents or catastrophes when experienced
from a distance - as spectators. The exhibition at Bruce Silverstein Gallery thus
approaches classical themes, but in contemporary interpretation.

In the photographic projects How to Hunt and Tree Zone Nicolai Howalt (b. 1970)
works together with Trine Søndergaard, but they also do separate projects. Howalt's
Car Crash Studies has elements of confrontation and silent contemplation that
reminds of his earlier project BOXER (2003), a series of double portraits of boys
between child and adulthood photographed before and after the match.
Nicolai Howalt 2009.


Car Crash Studies er et tankevækkende fotografisk studie af livets skrøbelighed.
Billederne, der
 bevæger sig imellem dokumentation og abstraktion tager konkret udgangspunkt i biler fra trafikuheld.


Nicolai Howalt adresserer med arbejdet en general dødsangst, og det ulidelige faktum at livet er forgængeligt.
Ved at placere sig konkret i 
bilernes uheldsvangre rum sætter han fokus på dødens rolle i vore dages 
samfund såvel som vores bevidsthed omkring den.Imidlertid er flere af billederne næsten abstrakte og minder mere om landskaber, end 
hvad de rent faktisk er: kolliderede karosserier, buler, krakeleret lak - gengivet som stærkt forstørrede detaljer i monumentale værker.
I en 
anden serie, der primært fremstår i sort og hvid er ulykkestegnene derimod mere tydelige, hvor det gennemgående motiv er airbags. 

Howalt blænder på den måde ind og ud, går tæt på og træder et skridt tilbage 
fra det frygtelige syn, vi samtidig ikke kan lade være med at kigge på -
måske netop fordi det grufulde, får os til at føle en lettelse over 
stadig at være i live. En følelse, som et eller andet sted er behagelig 
midt i al gruen. Katharsis eller renselsen der tilsyneladende opstår i 
mødet med det grufulde, per stedfortræder, er ikke et nyt fænomen, men 
var selve omdrejningspunktet for de græske tragedier.Den mærkværdige forbindelse imellem det frygtelige og det skønne har 
adskillige kunstnere, digtere og filosoffer opholdt
sig ved gennem 
tiden. Eksempelvis den engelske 1700-tals filosof Edmund Burke i hans 
undersøgelse af det skønne
og det sublime, hvor sidstnævnte begreb netop kædes sammen med en følelse af frygt, der helt bemægtiger sig sindet, 
som er stivnet i forundring.

Selv om Car Crash Studies tager 
udgangspunkt i forulykkede biler, forsøger værkerne i højere grad at 
skildre en abstrakt, mental tilstand, nemlig den dobbelthed, vi føler i 
forhold til ulykken, vel at mørke når vi oplever den på afstand - som 
tilskuere eller via repræsentationer: som noget vi ser på tv, i teatret 
eller i et billede.


Nicolai Howalt 2009 (Danish)